kem đánh răng

a tube of toothpaste = một tuýp kem đánh răng