/flʌd/

flood

lũ lụt

/ˈsʌn.set/

sunset

hoàng hôn, mặt trời lặn

/snoʊ/

snow

tuyết rơi

/ˈreɪn.bəʊ/

rainbow

cầu vòng

/muːn/

moon

mặt trăng

/sʌn/

sun

mặt trời