/pəˈɡoʊ.də/

pagoda

chùa

/ˈwɑː.t̬ɚ.fɑːl/

waterfall

thác nước

/ˈaɪ.lənd/

Island

hòn đảo

/ˈtʌn.əl/

tunnel

đường hầm, địa đạo

/keɪv/

cave

hang động

/leɪk/

lake

hồ nước

/ˈkɪtʃ.ən/

kitchen

nhà bếp

/ˈbed.ruːm/

bedroom

phòng ngủ

/ˈɡɑːr.dən/

garden

vườn nhà

/ruːf/

roof

mái nhà

/ˈnjuːz.stænd/

newsstand

quầy bán báo nhỏ

ˈlaɪ.brer.i/

library

thư viện

/hoʊˈtel/

hotel

khách sạn

/ˈer.pɔːrt/

airport

sân bay, phi trường

/ˈsɪn.ə.mə/

cinema

rạp chiếu phim

/ˈhɑː.spɪ.t̬əl/

hospital

bệnh viện

/tʃɝːtʃ/

church

nhà thờ

/ˈkɑːr ˌpɑːrk/

car park

bãi đậu xe hơi

/bæŋk/

bank

ngân hàng

/əˈkwer.i.əm/

aquarium

bể nuôi cá

/mjuːˈziː.əm/

museum

viện bảo tàng

/ˈbʌs ˌstɑːp/

bus stop

trạm xe buýt

/ˈpæd.i ˌfiːld/

paddy field

Ruộng lúa, cánh đồng trồng lúa