/ˌlem.əˈneɪd/

lemonade

nước chanh

/ˈbev.ɚ.ɪdʒ/

beverage

đồ uống, nước ngọt

/mɪlk/

milk

sữa

/ˈkɑː.fi/

coffee

cà phê

/tiː/

tea

trà

/ˈwɑː.t̬ɚ/

water

nước