/ˈnjuːz.stænd/

newsstand

quầy bán báo nhỏ

/bʊk/

book

quyển sách

/ˈbev.ɚ.ɪdʒ/

beverage

đồ uống, nước ngọt

/mɪlk/

milk

sữa

/ˈkɑː.fi/

coffee

cà phê

/tiː/

tea

trà

/ˈwɑː.t̬ɚ/

water

nước

/ˈkoʊ.koʊ/

cocoa

trái ca cao

/ʌmˈbrel.ə/

umbrella

cái ô, cái dù

/ˈreɪn.bəʊ/

rainbow

cầu vòng

/muːn/

moon

mặt trăng

/sʌn/

sun

mặt trời

/ˈsɪn.ə.mə/

cinema

rạp chiếu phim

/ˈbeɪ.bi/

baby

em bé

/ˈdɑːk.tɚ/

doctor

bác sĩ

/ˈæm.bjə.ləns/

ambulance

xe cứu thương

/ˈhɑː.spɪ.t̬əl/

hospital

bệnh viện

/ˈfaɪr.mən/

fireman

lính cứu hỏa

/tʃɝːtʃ/

church

nhà thờ

/ˈkɑːr ˌpɑːrk/

car park

bãi đậu xe hơi

/bæŋk/

bank

ngân hàng

/əˈkwer.i.əm/

aquarium

bể nuôi cá

/muːs/

moose

nai sừng tấm

/moʊl/

mole

chuột chuỗi

/klæm/

clam

con nghêu

/ˈɑː.t̬ɚ/

otter

con rái cá

/mjuːˈziː.əm/

museum

viện bảo tàng

/ˈbʌs ˌstɑːp/

bus stop

trạm xe buýt